JAK SOUTĚŽIT?

Nejdříve je třeba si najít tu správnou kategorii, ve které můžete soutěžit. Kategorie označovaná jedničkou (1) je kategorie určená pro mladší soutěžící – základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima – kvarta). Kategorie označovaná dvojkou (2) je pak určena pro starší soutěžící – studenty středních škol, gymnázií a vyšších ročníků víceletých gymnázií (kvinta – oktáva). Po vstupu do příslušné kategorie vám nabídneme úlohy, které můžete řešit. Jedno kolo bude obsahovat 5 soutěžních úloh. Jsou pro vás připraveny tři kola této soutěže.

Úlohy prvního kola zveřejňujeme na začátku listopadu. Druhé kolo bude zveřejněno na začátku prosince 2014. Třetí - finálové kolo bude univerzitní a proběhne v květnu 2015 na Studentské konferenci mladých přírodovědců. Do finálového kola bude pozváno 10 nejlepších řešitelů z každé kategorie. Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv, nejpozději však do 15. dubna 2015 musíte zaslat řešení obou kol.

CENY

Všichni pozvaní účastníci finálového kola soutěže Labyrint obdrží certifikáty o účasti, zúčastní se Studentské konference mladých přírodovědců. Tři nejúspěšnější v každé kategorii získají diplomy a věcné ceny.

JAK POSÍLAT VÝSLEDKY?

Jistě si všimnete, že můžete řešit úlohy přímo ve vašem počítači, popřípadě si můžete úlohy vytisknout v černobílé verzi a řešit je klasickým způsobem. V prvním případě zasílejte vaše úlohy na e-mailovou adresu: labyrint@pevnostpoznani.cz

takto:

Ve druhém případě pak zasílejte vaše řešení poštou na adresu:

Dagmar Slaninová
Pevnost poznání
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
17. listopadu 12
771 46 Olomouc

Za řešení jednotlivých úkolů budete získávat příslušný počet bodů, který bude zaznamenán v tabulce na webových stránkách v sekci "účastnící soutěže". O účastnících třetího finálového kola soutěže Labyrint rozhodne nejvyšší dosažený počet bodů.

Případné dotazy je možné posílat na: ludmila.zajoncova@upol.cz.