Poskytovatel dotace

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12. května 2016 se koná "10. Studentská konference mladých přírodovědců" v Pevnosti poznání.